Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η εργοθεραπεία είναι το επιστημονικό αντικείμενο που μελετάει τις λειτουργικές ενασχολήσεις-έργα του ατόμου , σε τομείς όπως η αυτοεξυπηρέτηση , η παραγωγικότητα και η διαχείριση του ελευθέρου χρόνου. Το βασικό εργαλείο της Εργοθεραπείας είναι η σκόπιμη δραστηριότητα. Με ειδικά επιλεγμένες στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες, προσπαθεί να βελτιώσει τις δεξιότητες που δεν έχουν ακόμη αναπτύχθεί, για παράδειγμα: την ικανότητα για συντονισμένες κινήσεις, τη σωστή αντίληψη του σώματος στο χώρο, τη διευθέτηση του χρόνου, τη συγκέντρωση, την προσοχή, τον προσανατολισμό και τη μνήμη.

Η δυσλειτουργία στον τομέα της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, επηρεάζει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την μάθηση, την κίνηση, την συναισθηματική ωριμότητα και κοινωνική συμπεριφορά, την διαχείριση άγχους, το παιχνίδι , το σχολείο και κατ' επέκταση την κοινωνική εικόνα του παιδιού σε όλα τα επίπεδα.

Η αποκατάσταση της δυσλειτουργίας στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση επιτυγχάνεται μέσω αισθητικοκινητικού δραστηριοτήτας/παιχνιδιού που στόχο έχει την εισροή αισθητηριακών πληροφοριών, ώστε να τις λάβει το παιδί και μέσω αυτού να έλθει η ολοκλήρωση.