Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η θεραπευτική προσέγγιση, η οποία προσεγγίζει προβλήματα που οφείλονται σε παθολογία του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας.

Ο λογοθεραπευτής ενεργεί αξιολογώντας, διαγιγνώσκοντας και θεραπεύοντας παθολογικά φαινόμενα και καταστάσεις, εφαρμόζοντας κάθε φορά τις ανάλογες μεθόδους έτσι ώστε να υπάρξει όχι απλά μια αντιμετώπιση των παρατηρούμενων παθολογικών δεδομένων, αλλά και πλήρης αποκατάσταση.