Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Στην Αχτοίδα παρέχεται αξιολόγηση και θεραπεία σε άτομα με:

Αναπτυξιακές Διαταραχές
Δυσλειτουργία Αισθητηριακής ολοκλήρωσης
Δυσκολίες σίτισης
Διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και επικοινωνίας
Βαρηκοΐα- κώφωση
Γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Υπερκινητικότητα, δυσκολίες συγκέντρωσης και προσοχής
Διαταραχές στην αδρή -λεπτή κινητικότητα
Δυσκολίες στο παιχνίδι και στην αυτό-υπηρέτηση
Ψυχοσυναισθηματικές Διαταραχές
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

Λογοθεραπείας
Εργοθεραπείας
Φυσικοθεραπείας
Ψυχολογικής υποστήριξης- παρέμβασης
Πρώιμης παρέμβασης για διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
Έγκαιρης παρέμβασης για βαρηκοΐα- κώφωση
Κοινωνικοποίησης και Αυτόνομης διαβίωσης
Εξωτερικά προγράμματα συνοδείας
Θεραπευτικά προγράμματα μέσω Η/Υ και νέων τεχνολογιών
Συμβουλευτικής Γονέων
Συμβουλευτικής εργασίας στο σχολικό περιβάλλον του παιδιού
Επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας


Πρόσθετες θεραπευτικές εφαρμογές - άλλες δραστηριότητες

Εφαρμογή εναλλακτικών - επαυξητικών- συμπληρωματικών τρόπων επικοινωνίας (PECS- ΜΑΚΑΤΟΝ- Ελληνική Νοηματική Γλώσσα- Braille)
Εφαρμογή σύγχρονων θεραπευτικών προσέγγισεων των αναπτυξιακών διαταραχών (ΤΕΑCCH, social stories, πρόγραμμα αισθητηριακής ολοκλήρωσης, πρωτόκολλo Willbarger, M.O.R.E και αισθητηριακή δίαιτα)
Θεραπευτική παρέμβαση στο χώρο του παιδιού όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο
Ειδικό πρόγραμμα για τις ανάγκες παιδιών και οικογενειών που ζουν εκτός Αθηνών
Δημιουργική απασχόληση παιδιών