Βιογραφικό σημείωμα Κωνσταντίνου Ποδιά

 

O Κωνσταντίνος Ποδιάς είναι λογοθεραπευτής. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας του ΑΤΕΙ Ιωαννίνων, στο οποίο εισήχθη το 2011 κι αποφοίτησε με βαθμό πτυχίου «λίαν καλώς».

 

Στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης και ως επαγγελματίας έχει εργαστεί σε ιδιωτικά κέντρα αναλαμβάνοντας παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, αρθρωτικές, φωνολογικές διαταραχές, νοητική υστέρηση, διαταραχές σίτισης, δυσπραξία, τραυλισμό, κ.α.. Επιπλέον, έχει εργαστεί ως συνοδός παράλληλης στήριξης σε σχολείο.

 

Για την επιστημονική του κατάρτιση έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, ημερίδες κι εκπαιδεύσεις που αφορούν την θεραπευτική παρέμβαση σε άτομα με τραυλισμό, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήματα ακοής, νοητική υστέρηση, διαταραχές σίτισης και ειδική γλωσσική διαταραχή. Είναι εκπαιδευμένος σε προγράμματα αξιολόγησης και παρέμβασης (μέθοδος δομημένης εκπαίδευσης «TEACCH», γλωσσικό πρόγραμμα «MAKATON», Feeding Therapy, Oral Placement). Μέχρι σήμερα παρακολουθεί ατομικές εποπτείες.

 

Τέλος, ήταν για δύο χρόνια εθελοντής κοινωνικής πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε δομές που αφορούσαν ενήλικες και παιδιά.